bart Vansteelandt

Met een jarenlange ervaring in verwarming , sanitair , verwarming en ventilatie bent u bij mij aan het goede adres voor uw nieuwbouw of verbouwing.
Doordat ik het totaalpakket kan aanbieden heeft u minder zorgen om verschillende aannemers te zoeken en tevens de verschillende aannemers tijdens de werken op elkaar af te stemmen.
Daarnaast heb ik een grondige kennis en ervaring in hernieuwbare energie. Ook een depannage van uw sanitair of oud verwarmingstoestel ga ik niet uit de weg.
Veel plezier op de website en denk eraan, ik ben niet verder dan uw telefoon of PC.

Neem contact met me op via 0494656855 of info@bartvansteelandt.be
Bart

ZONNEPANELEN

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie omzet in een gelijkstroom.

WERKING

Een zonnepaneel of PV-paneel (van het Engelse 'Photo-Voltaic') is een paneel dat zonne-energie omzet in een gelijkstroom. Hiertoe wordt een groot aantal zonnecellen in serie in een paneel gemonteerd. De bepalende factoren voor de opbrengst van een zonnepaneel zijn : de opwaartse hellingshoek en zijwaartse hoek van invallend zonlicht, het oppervlak, de schakeling van meerdere panelen (serieel of parallel) en de zoninstraling. Voor een rendementsmeting zijn normen vastgelegd. Het maximale rendement van een type module wordt uitgedrukt in Wp (Wattpiek).

De opgewekte elektriciteit wordt geleid naar een hoog rendements omvormer die de gelijkstroom omzet naar wisselstroom, gelijkaardig aan deze op het gangbare elektriciteitsnetwerk.
Wij gebruiken steeds hoog kwalitatieve omvormers die een maximaal rendement garanderen!

Fotovoltaïsche zonne-energie wordt gebruikt om elektriciteit te produceren vanaf zonnestralingen. Het is een ecologisch antwoord op huidige energetische problemen, zowel voor een geïsoleerde plaats in de bergen als voor een huis of gebouw in de stad. De zon is een onuitputtelijke bron van schone energie. Ook in Belgie is er genoeg zonlicht om met zonnecellen alle elektriciteit op te wekken die nodig is voor particuliere verbruikers en kleinere apparatuur zoals oa. huishoudapparaten, waterpompen, grasmaaiers, rekenmachines, computers en andere kantoor apparaten.

MILIEUVRIENDELIJK

Daar tegenover staan de fossiele brandstoffen en hun prijs die mee bepaald wordt door de schaarste aan de aanbod zijde : het wordt steeds duurder om ze te ontginnen en ze zullen ooit op geraken.
Het is een hernieuwbare en zuivere energiebron waarbij elektriciteit dicht bij de verbruiksplaats geproduceerd wordt. Zonlicht wordt onmiddellijk omgevormd in elektriciteit door fotovoltaïsche panelen, zonder bewegende elementen en zonder geluid. De geproduceerde elektriciteit wordt door een omvormer geconverteerd om op het netwerk verdeeld te worden, of opgeslagen in batterijen, voor afgelegen gebouwen.
Hierbij vindt u het werkingsprincipe voor systemen die aangesloten worden op het elektrisch net:
•De zonnepanelen (ook fotovoltaïsche panelen genoemd) leveren gelijkstroom.
•Dank zij een omvormer wordt deze gelijkstroom omgevormd in wisselstroom dat kan gebruikt worden door gewone elektrische toestellen.
•De omvormer is een eenvoudige doos die op de muur wordt bevestigd.
•Indien meer stroom wordt geproduceerd dan nodig voor het eigen verbruik, wordt het overschot geïnjecteerd in het openbaar elektriciteitsnet.

Het fotovoltaïsch systeem is de enige hernieuwbare bron die elektriciteit kan produceren zonder rook, zonder geluid en zonder bewegende delen.